Κατεύθυνση διαδρομής
Τέλος διαδρομής
Εκκίνηση διαδρομής
Πυξίδα
Σύμβολο Μονοπατιού
Κεντρικός Χωματόδρομος
Δευτερεύον ασφαλτοστρωμένος δρόμος
Κύριος ασφαλτόδρομος
Χωριό/Οικισμός
Φωτογραφία