Υπόμνημα

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Χωριό/Οικισμός

Χωριό/Οικισμός

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Κεντρικός χωματόδρομος

Κεντρικός χωματόδρομος

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Κύριος ασφαλτόδρομος

Κύριος ασφαλτόδρομος

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Δευτερεύων  ασφαλτόδρομος

Δευτερεύων ασφαλτόδρομος

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Μονοπάτι πεζοπορίας

Μονοπάτι πεζοπορίας

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Εκκίνηση μονοπατιού

Εκκίνηση μονοπατιού

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Τερματισμός μονοπατιού

Τερματισμός μονοπατιού

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Κατεύθυνση μονοπατιού

Κατεύθυνση μονοπατιού

Σύμβολο πεζοπορικού χάρτη: Πυξίδα

Πυξίδα